مراسم روز ملی درختکاری صبح روز پنج شنبه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با حضور حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.

منبع:خبر گزاری مهر