آموزش ترفند به خوکچه هندی


آموزش اسم به خوکچه هندی

هنگامی که اطراف خانه خوکچه خود پرسه می زنید و یا از سمتی به او نزدیک می شوید نامش را صدا بزنید.و هنگامیکه به سمت شما آمد به او تشویقی لذیذی داده و دوباره نامش را بخوانید.
هربار که به خوکچه خود غذا می دهید نامش را خوانده و تکرار کنید.طولی نخواهد کشید که خوکچه نامش را به معنای "بیا اینجا" درک خواهد کرد و هربار که صدایش کنید به سمتتان خواهد تا جایزه محبوبش را دریافت کند
پس از مدتی که متوجه شدید به خوبی آموزش را فراگرفته است می توانید خوراکی را حذف کرده و تنها به تشویق و نوازش بسنده کنیدآموزش پریدن از مانع به خوکچه هندی

شاید برایتان غیر قابل باور باشد که این موجودات تنبل و عروسک مانند توانایی پریدن و بالا رفتن از اجسام را به خوبی دارند و در واقع دادن این قابلیت به آن ها بخشی از نیازهای جسمی برای حفظ سلامتیشان می باشد
اما وادار کردن آن ها برای پریدن از روی مانع برخلاف عادت معمول آن ها می باشد و ترجیحا از این کار امتناع می ورزند،به خاطر داشته باشید شما با یک جونده طرف هستید نه سگ و یا اسب پس تا حد امکان از موانع کوتاه ترجیحا تا 2سانت استفاده کنید.
برای آموزش این ترفند شما به یک مانع و یا حلقه احتیج دارید همچنین خوراکی وکلیکر به عنوان تشویقی و جایزه
مانع را بر روی زمین مقابل خوکچه خود قرار دهید و با دست دیگر خوراکی را در مقابل خوکچه و در سمت دیگر مانع نگه دارید و با تن متوسطی بگویید "بپر" و یا هر کلمه ای که مطابق با سلیقتان است این کلمه حتی می تواند یک رمز بین شما و خوکچه اتان باشد.
به آرامی اورا به سمت مانع هدایت کنید.هربار که خوکچه از مانع به سمت دیگر می پرد کلیکر را به صدا دراورده و به او جایزه بدهید.و این روند را از نو آغاز کرده و او را به نقطه شروع هدایت کرده و از نو به او دستور پرش را بدهید.
هنگامیکه خوکچه شما به خوبی فهمید باید برای گرفتن جایزه از مانع بپرد...کمی فاصله گرفته.تشویقی را در سمت دیگر مانع بر زمین گذاشته و به او دستر "بپر" را بدهید.اگر متوجه نشد که باید چکار کند به آرامی او را به سمت مانع هدایت کنید.
هنگامیکه خوکچه به سمت دیگر پرید جایزه را داده و دست خود را به سمت دیگرمانع ببرید و از نو تکرار کنید فراموش نکنید هربار که از مانعی پرید کلیکر را به صدا دراورید.
زمانیکه حیوان دوست داشتنی شما به خوبی آموزش را فرا گرفت می توانید ارتفاع مانع را افزایش داده و به جای دستور پرش تنها به صدای کلیکر اکتفا کنید
تبریک می گویم!شما اولین نمایش خوکچه ای خود را به خوبی اجرا کردید!!آموزش ایستادن به خوکچه هندی

خوکچه ها همچنین می توانند یاد بگیرند که بایستند و از شما غذا دریافت کنند.ایستادن واکنشی طبیعی در خوکچه هاست که بارها مشاهده کرده اید.تشویقی را کف دست خود گذاشته و دستتان را بالای سر خوکچه اتان قرار دهید.و هنگامیکه ایستاد به خوراکی بدهید.
رمزی برای خود و خوکچه اتان بگذارید و هربار که ایستاد تکرار کنید و سپس خوراکی بدهید به عنوان مثال "پاشو" و یا "وایسا"...با تمرین و تکرار خوکچه شما می آموزد با تکرار این دستور بایستد.آموزش دفع در محلی مشخص

خوکچه ها می توانند یاد بگیرند که از ظرفی به عنوان توالت استفاده کنند. اما با این حال این یک آموزش مطمئن نیست گاها خارج از محل مورد نظر نیز دفع خواهند کرد اما کمتر پیش خواهد آمد.ظرفی را گوشه قفس خوکچه خود قرار دهید.ظرفتان نباید لبه های بلندی داشته باشد.می توانید از ظرف توالت های مخصوص خوکچه کمک بگیرید.سپس مقداری از بستر آلوده به ادرار خوکچه را درون ظرف قرار دهید و درون ظرف را از بستر و یا پوشال و یونجه پر کنید.هربار خوکچه برای دفع به درون ظرف رفت به او جایزه داده و تشویق کنید.رفته رفته خوکچه تمایل بیشتری به دفع در همان محل برای جایزه گرفتن نشان خواهد داد.بخاطر داشته باشید هرگز خوکچه را برای دفع در مکان اشتباه تنبیه نکنید.


مطلب ترجمه شده اختصاصی برای (پارسی پت)
ترجمه: نسرین.ح
منبع
:
Critters, Hamsters, Rabbits, Guinea Pigs, Ferrets, Chinchillas, Gerbils, Rats
www.adoptaguineapigsite.com