به گزارش زیست آنلاین به نقل از زیست نیوز مدت زمان زیادی به پایان زمستان باقی نمانده و به تدریج سرمای این فصل جای خود را به اعتدال بهار می دهد. طی فصل سرما جهان اطراف ما تغییرات گسترده ای را شاهد بوده و در سراسر قلمرو حیوانات، پرندگان و جانوارانی که در شرایط آب و هوایی سردتر زندگی می کنند برای ادامه بقا در این مناطق سازگاری های ویژه ای را تجربه می کنند.


دمای بدن پستاندارانی مانند روباه ها، گربه ها و دیگر جانوران خزدار ثابت است. از این رو، آنها برای گذران فصل زمستان به ذخیره چربی روی آورده و همچنین خز زمستانی اضافی آنها رشد می کند. این کت زمستانی که در برخی موارد به رنگ سفید است، لایه عایق هوا بین پوست و هوای سرد بیرون ایجاد کرده و به استتار حیوانات در محیط جدید کمک می کند.


پرندگان نیز رشد پرهای زمستانی اضافی را تجربه می کنند که در برخی موارد این پرها نیز می تواند به رنگ سفید باشند. برخی از پرندگان ممکن است به خوبی گونه های دیگر با سرما سازگار نشده باشند، اما به عنوان مثال، یک گنجشک معمولی می تواند 10 درصد از وزن بدن خود را طی یک شب سرد زمستانی بسوزاند.
منبع:زیست آنلاین