جمعی از فعالان محیط زیست اراک اقدام به جراحی و درمان پرندگان و حیوانات زخمی حیات وحش می کنند.

این گروه پس از تکمیل دوره درمان یا اقدام به رها سازی پرنده ها می کنند و یا آنهایی که نمی توانند دوباره رها سازی شوند را با هزینه شخصی نگهداری می کنند.منبع:خبر گزاری مهر