رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه انقراض یوز زنجیره حیات وحش را تهدید می‌کند، گفت: با قرار گرفتن نماد یوز روی لباس تیم ملی فوتبال کشورمان می‌توان به کمک‌های بین‌المللی امیدوار بود.

معصومه ابتکار در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس در واکنش به انتقادهایی که درباره قرار گرفتن یوزپلنگ به عنوان نماد پیراهن تیم ملی کشور اظهار داشت: حفظ طبیعتی که خداوند در اختیار ما قرار داده امری مذهبی است. یکی از گناهان بزرگ در دوره فعلی ظلم به طبیعت و گونه‌های جانوری است.


رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: پیام‌های زیست محیطی ذاتاً پیام‌های ارزشی هستند، اگر یوزپلنگ نماد لباس تیم ملی فوتبال کشورمان باشد مفهوم آن این است که مردم و ورزشکاران برای طبیعت ارزش و اهمیت قائل هستند.
وی با بیان اینکه یوزپلنگ نماد رأس هرم حیات است، ادامه داد: چنانچه یوز منقرض شود حلقه‌ای از حلقه‌های حیات وحش پاره می‌شود و کل زنجیره حیات وحش در معرض تهدید قرار می‌‌گیرد.


رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه یوزپلنگ نماد حفظ طبیعت و حیات وحش است، افزود: قرار گرفتن یوزپلنگ به عنوان نماد لباس تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی‌های جام جهانی بیانگر این است که مردم ایران نسبت به طبیعت حساس هستند البته می‌توان در ادامه به کمک‌های بین‌المللی و ایجاد حس همگرایی ملی امیدوار بود.

منبع:زیست نیوز