یک قوی گنگ که از تیر شکارچیان زخم برداشته و در نیزارهای تالاب بین المللی آلاگل پیدا شده بود، برای جلوگیری از پیشرفت عفونت توسط دکتر مسعود شکیبا درمان شده و کارهای ضروری درمانی وی انجام شد.


منبع:خبر گزاری مهر