کشف لاشه ۲۲ جانور وحشی از یک کارگاه مخفیانه تاکسیدرمی در قزوین


پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر خرید، فروش و تاکسیدرمی گونه‌های جانوری در یک کارگاه مخفیانه در شهر قزوین، نیروهای یگان محیط زیست پس از چندین روز تحقیقات و زیر نظر گرفتن مکان مذکور، از صحت گزارش دریافتی مطمئن و جهت برخورد قانونی وارد عمل شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین در این باره گفت: پس از اخذ حکم ورود به منزل از مراجع قضایی، نیروهای یگان محیط زیست به همراه مامورین نیروی انتظامی بصورت غافلگیرانه وارد کارگاه مذکور شده و به جستجوی این مکان مشغول شدند.

غلامرضا فریفته جهان‌تیغ افزود: در جریان بازرسی از این مکان، لاشه تاکسیدرمی شده و لاشه فریز شده ۲۲ جانور وحشی از انواع پرنده، پستاندار و خزنده که برخی از آنها گونه های حمایت شده و در معرض انقراض به شمار می روند، کشف و ضبط و یک نفر متهم در این زمینه بازداشت شد.


جهان‌تیغ گفت: گونه های جانوری کشف شده شامل: یک عقاب امپریال، ۳ دلیجه، ۳ شاه بوف، یک سارگپه، یک خارپشت اروپایی، یک خارپشت گوش بلند، یک زرده بر، یک سنجاب، یک آفتاب پرست، یک جی جاق، ۲ سبزه قبا، یک سنگ چشم، یک سار صورتی، یک ابیا، یک کبک معمولی، یک دارکوب، یک سهره طلایی و همچنین دم بریده شده یک گرگ خاکستری و یک روباه می باشند.

وی افزود: تعدادی از کشفیات بصورت لاشه منجمد شده از داخل یک فریزر و تعدادی پس از انجام تاکسیدرمی و آماده فروش کشف و ضبط گردیده اند.

۵ گونه جانوری شامل عقاب امپریال، شاه بوف، سارگپه جنگلی، دلیجه و سار صورتی جزو گونه های حمایت شده و در لیست CITES (کنوانسیون منع تجارت گونه های گیاهی و جانوری در معرض انقراض) می باشند.


فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: متهم بازداشت شده پس از تنطیم صورتجلسه و تشکیل پرونده تخلف جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی گردید.

مبلغ ضرر و زیان وارده به محیط زیست از بابت شکار غیرمجاز گونه های جانوری مذکور معادل ۲۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.