باندیکوت‌ها مانند کانگوروها به گروه کیسه داران تعلق دارند. این حیوانات کیسه‌هایی دارند که نوزاد خود را در آن حمل میکنند.کیسه باندیکوت ها در عقب بدنشان باز میشود. باندیکوت‌ها دارای پوستی خاکستری-قهوه‌ای رنگ بوده و از نظر اندازه و شکل ظاهری به موشها شباهت دارند،ولی برخی از آن ها از موش بزرگتر هستند. آنها درسوراخ‌های زیرزمینی لانه میسازند و از حشره ها، کرمها و ریشهٔ درختان تغذیه میکنند. باندیکوت‌ها در استرالیا و گینه نو زندگی میکنند.


منبع:ویکی‌پدیا