آریت ونتریت یک دانشجوی رشته فیزیک رادیویی است.

او در پروژه اش به نوعی عکاسی با کیفیت بالا توسط اشعه ایکس دست یافته است.

بعد ها به ذهنش رسید که میتواند از سوژه هایی در طبیعت با این روش عکاسی کند.

این طور شد که این دانشجوی دکتری تبدیل به یک هنرمند شد و اولین سری از عکس هایش که با اشعه ایکس گرفته شده بود را منتشر کرد.
منبع:topnop.ir