پرنده بعد از شکار طعمه خود را به هوا پرتاب کرده، ماهی قزل‌آلا شانس خود را برای زنده ماندن از چنگال پرنده امتحان کرده و با تکان‌هایش توانسته فرار کند، اما پرنده با یک پرش دوباره ماهی را به چنگ می‌آورد.

عکاس آمریکایی توانسته در سفر به لانگ‌بیچ در کالیفرنیا این تصاویر را ثبت کند.


منبع:باشگاه خبر نگاران