به گزارش زیست آنلاین به نقل از ایرنا: سیدمحمد مجابی روز چهارشنبه اظهار کرد: موضوع ادغام سازمان حفاظت محیط زیست توسط یکی از نمایندگان شهرهای استان گلستان در مجلس شورای اسلامی مطرح و پیگیری شد و 64 نفر آن را امضا کردند.

وی درعین حال گفت: اگر شمار امضاها به 15 مورد کاهش یابد، این طرح از دستور کار مجلس خارج می شود.

وی ادامه داد: در این طرح که با عنوان ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اشاره شده که بعد از آن سازمان محیط زیست زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت خواهد کرد و از تاریخ تصویب، سازمان حفاظت محیط زیست در سازمان جنگل ها و منابع طبیعی ادغام شده است و زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد.

مجابی افزود: همچنین در این طرح آمده که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمام وظایف، اختیارات، اماکن و نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار سازمان جنگل ها و منابع طبیعی قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: بحث محیط زیست بحثی نیست که فقط به منابع طبیعی و مراتع بپردازد امروزه به تمامی مباحث ازجمله حوزه محیط زیست انسانی، دریایی، طبیعی، توسعه پایدار و همه موارد را در بر می گیرد.

مجابی گفت: این طرح در شرایطی مطرح می شود که موضوع محیط زیست در دنیا یک مبحث جدی است و

در قانون اساسی کشور ما هم به عنوان یک اصل به آن تاکید شده است.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اختیار قانونی دارند و می توانند طرحی را پیشنهاد دهند و پیش روند اظهارداشت: تاکنون ادغام سازمان حفاظت محیط زیست درهیچ نهادی سابقه نداشته است، البته یک بار در برنامه سوم پیشنهاد تشکیل وزارت منابع طبیعی آب و محیط زیست مطرح شده بود که در مصوبات آن دوره به تصویب نرسید.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست یک سازمان حاکمیتی است و اجازه بهره برداری ندارد گفت: وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی باید امور مربوطه را پیگری کند بنابراین در این ادغام پیشنهادی تغییر مسوولیت ها را خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: ما در سازمان حفاظت محیط زیست آماده پاسخگویی به نمایندگان در مجلس شورای اسلامی هستیم و امیدواریم با توجه به اهمیت موضوع محیط زیست نمایندگان با نظر ملی به مسایل زیست محیطی نگریسته شود، این در حالی است که یکی از محورهای اصلی کاری ریاست جمهوری بحث حفاظت از محیط زیست است که در برنامه هایش به صراحت به آن پرداخته است.

مجابی گفت : حفاظت ، فعال شدن تمام نهادها برای حفظ محیط زیست و بررسی اقتصادی تخریب محیط زیست سه محور مباحث زیست محیطی ریاست جمهوری است و امیدواریم با این نگرش دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از محیط زیست کشور حمایت کنند تا شرایطی برای محیط زیست ایجاد شود تا به رسالت خود که همان رساندن محیط زیست به نسل آینده است، موفق عمل کند.

وی اظهارداشت: طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در حال طی کردن روال عادی خود در مجلس شورای اسلامی است، البته نمایندگان درخواست فوریت کردند اما هنوز در صحن علنی نوبت رسیدگی به آن نرسیده است.

منبع:زیست آنلاین