فوسا(Fossa) یک نوع حیوان گوشتخوار متوسط الجثه است که منحصرا در سرزمین ماداگاسکار یافت میشود.طول بدن این گوشتخوار 61 تا 80 سانتی متر است و وزن آن به 7 تا 12 کیلوگرم میرسد و غذای آن اغلب شامل میمون , سوسمار و قورباغه هاست.عمر فوسا بین 15 تا 20 سال است .ترجمه و گردآوری : پارسی پت


منبع: A-Z Animals - Animal Facts, Information, Pictures, Videos, Resources and Links