من آماده ی نگهداری طوطی عروس هستم
نگران نباشید تجربه کافی دارم
قبلا زیاد داشتم ولی به خاطر مشکل مالی مجبور به فروششون شدم
والان چون نمی تونم بخرم درخواست دادم

-------------------------------------
یاداشت مدیریت:

تاپیک آماده نگهداری از طوطی عروس بسته شد.

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی