رییس اداره محیط زیست رفسنجان از مشاهده یک گونه حیوان کمیاب به نام ˈرودک عسل خوارˈ در منطقه حیات وحش این شهرستان خبر داد.
به گزارش زیست آنلاین،به نقل از ایرنا ،ˈحبیب اکبریˈ افزود: رودک عسل خوار از گونه های کمیاب است که به علت داشتن لانه قابل دسترس و آسیب پذیر و همچنین اعتقاد مردم بومی مبنی بر اثرات درمانی چربی این حیوان، نسل آن در معرض انقراض است.

وی با اشاره به اینکه زیستگاه این حیوان توسط انسان با کشاورزی، دامداری و حفر معادن تسخیر می شود گفت: این حیوان از خانواده راسوها است و دست و پای کوتاه و سیاه، زیر بدن سیاه و روکش بدن سفید دارد.

او ادامه داد: طول سر با تنه رودک عسل خوار 60 سانتیمتر است.

وی نام علمی این حیوان را mellivora caplsis عنوان و بیان کرد: زیستگاه جهانی این حیوان در، شبه جزیره عربستان، ترکمنستان، شرق هند و قاره آفریقا است و علاقه شدید به خوردن عسل دارد.

او گفت: این حیوان از لاشه حیوانات، تخم پرندگان و غیره تغذیه می کند و در آفریقا با پرنده عسل یاب همزیستی دارد بطوری که این پرنده پس از یافتن کندوی عسل با آوازخوانی، رودک عسل خوار را به خوردن عسل دعوت می کند.

رییس اداره محیط زیست رفسنجان در ادامه به وجود گونه های کمیاب حیوانات وحشی از جمله ˈگربه کاراکال، پالاس و گربه وحشی، رد پای یوزپلنگ، هوبره، قوچ و میش و انواع پرندگان کمیابˈ در این منطقه اشاره کرد.

وی افزود: حفظ حیوانات وحشی و افزایش جانوران کمیاب موجب ارتقاء میزان گردشگری در مناطق مختلف می شود.

او همچنین گفت: چهار تن علوفه و دو تن گندم و جو در سال جاری از طریق کمکهای شهرداری، شورای شهر و گروه دوستداران طبیعت تهیه و در منطقه حیات وحش رفسنجان برای حیوانات کمیاب توزیع شد.

اکبری ادامه داد: قرار است برای تامین آذوقه پاییز و زمستان سال آینده حیوانات حیات وحش رفسنجان 10 تن علوفه و سه تن گندم و جو به ارزش 130 میلیون ریال توسط اعضای شورای شهر رفسنجان خریداری شود.

منبع:زیست آنلاین