یافته های جدید دانشمندان نشان می دهد که با کمک گردن مورچه می توان نوعی از روبات های پیشرفته را طراحی کرد.به گزارش خبرنگار فناوري هاي نوين باشگاه خبرنگاران؛ تحقیقات انجام شده توسط یک تیم از دانشگاه ایالتی اوهایو نشان می دهد یک مورچه می تواند
5000 بار وزن بدن خود را بالا ببرد ، با گردن خود بار بسیاری را تحمل کند.

بررسی ها نشان می دهند با تبادل نیروی به سمت خارج در حال رشد در برابر قدرت گردن مورچه این تیم قادر به تعیین مقدار فشار تحمل نسبت به وزن خود بودند.

آنها موفق به مشاهده مفصل گردن و بدن شروع به باز شدن در نیروی تا 350 برابر وزن مورچه شدند.

این فرصت برای توسعه روبات ها، که در آن سیستم از قطعات نرم و سخت ساخته شده است و مانند بدن یک مورچه است، می تواند باعث افزایش قدرت و دوام و روبات قدرتمندی شود.

دیگر حشرات دارای ساختار مشابه در مقیاس میکرو هستند و به نوعی نقش مکانیکی بازی می کنند کاسترو ، استادیار مکانیک و مهندسی هوا فضا در دانشگاه ایالتی اوهایو معتقد است که با شناخت ساختار بدن حیوانات می توان روبات های قدرتمندی را ارايه داد.

منبع:باشگاه خبر نگاران