معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت‌: سگ‌های ولگرد در راستای مبارزه با بیماری‌های مشترک به ویژه هاری اهمیت بسیاری دارند که می‌توان از روش‌هایی مانند زنده‌گیری و عقیم کردن سگ‌های ماده، جمعیت آنها را کاهش داد.

به گزارش زیست آنلاین به نقل از ایسنا: محسن مشکات اظهار کرد:‌ از آنجاکه سگ‌های ولگرد نقش واسط برای اپیدمیولوژی بیماری هاری در مناطق شهری و روستایی را دارند در مبارزه با این بیماری کاهش جمعیت آنها نیز جایگاه ویژه‌ای دارد که در این ارتباط در گذشته از روش‌هایی مانند مسموم کردن یا به کار بردن اسلحه برای کشتار آن‌ها استفاده می‌شد.

وی افزود: در حال حاضر روش‌هایی دیگری در دنیا برای کنترل و کاهش جمعیت سگ‌های ولگرد وجود دارد که می‌توان به زنده‌گیری آنها و شناسایی کارآیی‌شان اشاره کرد و در این روش آنها را در مراکز خاصی شناسایی و دسته‌بندی کرد.

معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: یکی دیگر از راه‌هایی که برای کاهش جمعیت سگ‌های ولگرد استفاده می‌شود عقیم کردن سگ‌های ماده است که البته هزینه بالایی دربر دارد.

کاهش جمعیت سگ های ولگرد وظیفه سازمان محیط زیست

مشکات تاکید کرد: کاهش جمعیت سگ‌های ولگرد از وظایف سازمان محیط زیست است که در مناطق شهری و روستایی از طریق شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهداری‌ها انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: سازمان دامپزشکی در راستای کمک به کاهش جمعیت سگ‌های ولگرد و کنترل آن‌ها طرح ساماندهی کشتارگاه‌ها و حمایت از تبدیل این واحدهای کشتارگاهی از سنتی به مدرن را در دستور کار خود قرار داده تا سگ‌های ولگرد نتوانند به این مراکز وارد شده و از فرآورده‌های غیر خوراکی این واحدها استفاده کنند.

معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: واکسیناسیون برای پیشگیری و درمان بیماری‌های مشترک مانند هاری از دیگر وظایف سازمان دامپزشکی است. همچنین این سازمان در کمیته‌های تخصصی که در سازمان حفاظت از محیط زیست برای مبارزه با سگ‌های ولگرد وجود دارد حضور پیدا می‌کند.


منبع:زیست آنلاین