جام نیوز: منتشر کنندگان این عکس مدعی شدند که این ملخ غولپیکر را درحالی گرفتند که روی دیواری در منطقه "البلد" در شهر جده قرار گرفته بود.

این امر موجب شد که ده ها داستان و ماجرای عجیب و غریب از سوی کاربران سعودی در خصوص این ملخ غولپیکر مطرح شود.


یکی از این داستانها این بود که این ملخ غولپیکر حدود 40 سال قبل نیز در جده دیده شده بود، داستان دیگری نیز می گفت که این ملخ با نام "مادر ملخ‌های آفریقایی" نامیده می شود. اما در نهایت مشخص شد که این ملخ فقط مجسمه‌ای است که برای تبلیغات یک مغازه روی دیوار نصب شده است.


انتشار اینگونه شایعه‌ها بین کاربران عربستانی به موضوعی رایج تبدیل شده است.