کوسه وبگونگ یا کوسه فرشی با استفاده از الگوی رنگ و فرم خود به راحتی میتواند در روی بستر دریا یا بین صخره های مرجانی مخفی شود،حاشیه بینی و بدن او کاملا شبیه جلبک های دریایی بوده و به راحتی سر این کوسه را از دید طعمه ها و شکارچیان مخفی نگه می دارد
آب سکون