پامسواکی (جربوا ) یک جونده بیابانی و متعلق به خانواده ای از جوندگان موسوم به جوندگان دو پاست. کف پاهای دراز حیوان پوشیده از موهای بلند است و ظاهری شبیه مسواک به پا می دهد. این پاهای مسواکی! به حیوان امکان می دهد تا به سادگی بر روی شنزارهای سوزان حرکت کند. زیستگاه این جونده شبزی بیابانهای شمال آفریقا ، خاورمیانه ( ازجمله ایران ) و بخشهایی از افعانستان و پاکستان است. شناخته شده ترین گونه پامسواکی که بیشتر به عنوان پت مورد توجه بوده ، پامسواکی مصری است.
علیرغم جذابیت فراوان پامسواکی موانعی جدی باعث شده تا این جونده عجیب به یک حیوان خانگی متداول تبدیل نشود. پامسواکی در اسارت به سختی تولید مثل می کند و این بزرگترین چالش برای خانگی کردن جربوا ست و از آنجایی که تنها حیواناتی که در اسارت متولد شده اند برای نگهداری قابل توصیه اند، پامسواکی را خیلی کم در خانه ها می بینیم.
پامسواکی مصری در ایالات متحده با قیمتی در حدود یک میلیون تومان فروخته می شود. این جونده ندرتا گاز می گیرد و به دلیل تمایلش به پریدن به فضای نسبتا زیادی نیاز دارد. خوراک مناسب برای پامسواکی در اسارت علاوه بر علوفه (یونجه ) هویج ، کلم ، جعفری ، خیار و... است.
درطبیعت پامسواکی در حفره های عمیقی که در بیابان حفر می کند (و معمولا به صورت انفرادی) زندگی می کند. حفره های که حیوان را از گزند شکارچیان و گرمای طاقت فرسای بیابان حفظ می کند. این دالانهای تو در تو که معمولا ورودی های متعددی دارند شامل محلی برای ذخیره مواد غذایی و اتاقی برای استراحت اند! پامسواکی در تابستان و برای حفظ دما، ورودی لانه را با مخلوطی از پشم شتر و گیاهان مسدود می کند.
در ایران دو گونه بزرگ و کوچک پامسواکی زیست می کنند : پامسواکی کوچک در خوزستان و سواحل خلیج فارس ، و پامسواکی بزرگ در بیشتر نواحی بیابانی ایران. ( مرکز ، جنوب و شرق ) هر دوگونه در حدود 6سال عمر می کنند. اندازه بدن پامسواکی بزرگ 16-12 سانتی متر است و این درحالی است که درازی دم حیوان تا 26 سانتی متر می رسد! پامسواکی کوچک پس از بارداری 25 روزه و پامسواکی بزرگ پس از حدود 40 روز 4-3 نوزاد به دنیا می آورند که بعد از 12-8 هفته بالغ می شوند.
همانطور که پیشتر گفته شد پرورش پامسواکی در اسارت به آسانی امکان پذیرنیست و زنده گیری این حیوان و نگهداری از آن به عنوان پت به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

drexotic.ir