گوریل غربی (به انگلیسی: Western Gorilla) با نام علمی Gorilla gorilla یک کپی بزرگ است، و پرجمعیت‌ترین گونهٔ سردهٔ گوریل‌ها می‌باشد.


رنگ گوریل غربی روشن‌تر از پسرعمویش یعنی گوریل شرقی است. گوریل غریی پست‌زمین به رنگ قهوه‌ای یا خاکستری است و پیشانی‌اش به زردی می‌زند. همچنین این گوریل دارای یک برجستگی در بینی است که گوریل شرقی آن را ندارد.

نرها از ۱۸۳-۱۷۰ سانتیمتر و ۲۸۷-۱۴۰ کیلوگرم وزن دارند. ماده‌ها از ۱۵۵-۱۴۰ سانتیمتر و ۱۲۰-۶۰ کیلوگرم هستند.


گوریل غربی باریک‌اندام‌تر از گوریل شرقی است. زیرگونهٔ گوریل غربی کراس ریور از لحاظ اندازهٔ دندان و جمجمه با زیرگونهٔ گوریل غربی زمینی تفاوت دارد و معمولاً ۱۵-۱۰ سانتیمتر بلندتر و ۳۵-۲۰ کیلوگرم سنگین‌وزن‌تر است.گوریل‌های غربی در گروه‌هایی مشتمل از ۲ تا ۲۰ گوریل زندگی می‌کنند که حداقل از یک نر، چندین ماده و فرزندان آنها تشکیل شده‌است.

منبع:جام فتو