مکمل Redomin calsium برای سگ ها
محصول شرکت pfizer


مکمل کلسیم Redomin برای سگ ها و گربه هایی که با کمبود کلسیم مواجه اند توصیه شده
این محصول به شکل قرص در قوطی هایی سی تایی عرضه شده
کلسیم برای رشد موها و استخوان و افزایش مقاومت بدن و افزایش میزان جذب غذا برای سگ ها و گربه ها ماده ای ضروریست
مصرف روزی یک عدد از این قرص ها به مدت یک ماه کلسیم بدن حیوان شما را بطور کامل تامین می کند

منبع : پارسی پت
ترجمه : نسرین.ح