بز بونگو نام عمومی: Bongo ( بونگو ) نام علمی: Tragelaphus eurycerus موجودی بسیار خجالتی میباشد و با کوچکترین احساس خطر به داخل جنگل فرار میکند ،به آب علاقه وافر دارد و شناگر خوبی است ،بیشتر اوایل صبح و نزدیک غروب به تغذیه می پردازند.


بز بونگو بیشتر سر شاخه خوار است و از برگ و جوانه های درختان و بوته ها تغذیه میکند در فصول بهار و زمستان به گیاهان علفی بیشتر علاقه مند است.

منبع:جام فتو