به گزارش سرویس علمی جام نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، دانشمندان به تازگی یک برج زیستی طراحی کرده اند که خودش میتواند به حوادث طبیعی رشد کرده بزرگ شود.


گفتنی است: این برج از مواد آلی تولید شده و از نوعی قارچ زیستی در ساختار آن استفاده شده است.
بررسی ها نشان می دهند؛ طراح این برج قارچی امیدوار است این طرح بتواند سبب کاهش زباله های تولیدی در فضا و سازگاری ساختمانها با محیط زیست شود.

این برج در اصل از یک محوطه کاشت در فضای باز تولید شده که قالبهای قارچی در کنار هم قرار گرفته به تدریج رشد میکنند.

فشار جو و دمای هوا در افزایش سرعت رشد این برج بسیار موثر است.

دانشمندان امیدوار هستند این نوع برجهای قارچی شکل بتوانند در آینده در سازه های عظیم پاسخگوی برگزارکنندگان همایشها باشند.

سازندگان این طرح امیدوار به ساخت نسل جدید ساختمانها در آینده با این فناوری نوین هستند.

منبع:جام نیوز