ایسنا: گونه*های جانوری بسیاری روی زمین زندگی می*کنند که ما تاکنون آنها را ندیده*ایم و در نتیجه هیچ ذهنیتی از حیات و شکل ظاهری آنها نداریم و همین امر باعث شده که افکار عمومی از تنوع، وضعیت زندگی و حتی انقراض این جانورانِ بعضا عجیب، کمیاب و شگفت*انگیز غافل بماند.

یک کرم عجیب دریایی نمونه بارزی از همین جانوران ناشناخته است. این کرم که «پارشمن لوله*ای» نام دارد یک جانور بسیار عجیب و شبیه یک قنداق در هم پیچیده است. این اسم به دلیل داشتن ظاهری شبیه به کاغذ «پارشمن» انتخاب شده است. کاغذ «پارشمن» در گذشته از پوست دباغی شده حیوانات تهیه و برای نوشتن از آن استفاده می*شده است.

شکل عجیب این گونه جانوری، شناختِ دقیق آنها را بسیار دشوار می*کند و به راحتی نمی*توان اجزای بدن آنها را تشخیص داد. تشخیص سر و سایر اجزای ظاهری این کرم عجیب نیز بسیار دشوار است.

این کرم «U» شکل که اندازه و ظاهری شبیه موز دارد کاملا با زندگی در دریا، شن و لجن سازگار است. بدن این کرم که معمولا دور از چشم سایر موجودات و در زیر شن*های دریا زندگی می*کند بسیار نرم، ضعیف و شکننده است اما این اندام به خوبی با روزنه*های بدن برای تصفیه ذرات خوراکی معلق در آب هماهنگ عمل می*کند.

به گزارش پایگاه اینترنتی مونگابی، کرم «پارشمن لوله*ای» با استفاده از زواید موجود روی بدن خود، اقدام به ایجاد ضربات نبضی شکل و منظمی کرده که این ضربات مانند یک پمپ عمل کرده و آب را به حرکت درمی*آورند و در نتیجه آب محتوی مواد مغذی وارد منافذ بدن این کرم می*شود.

کرم*های ساکن رسوبات، مانند کرم «پارشمن لوله*ای» دارای اهمیت اکولوژیکی فوق*العاده*ای هستند. آنها با زیر و رو کردن رسوبات کف دریا، میزان زیادی از آب*ها را برای جذب مواد غذایی فیلتر می*کنند که این مسئله یک فرایند بسیار مهم در چرخه غذا و انرژی در حیات وحش محسوب می*شود.