مجله مهر: "اکتاویو ابورتو" عکاس کالیفرنیایی دوستار محیط زیست پس از سه سال تلاش به همراه دوست غواصش توانست تصاویری از اجتماع هزاران ماهی به شکلی خاص که تنها هنگام تولید مثل*شان اتفاق می*افتد را در پارک ملی مکزیک به ثبت برساند.