به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، بخش بیوتکنولوژی و فرآوری آرتمیای مرکز با خرید تجهیزات لازم با بودجه ای بالغ بر 850 میلیون ریال، فعالیت خود در حوزه مطالعات تخصصی ژنتیک آبزیان را با اجرای پروژه های «بررسی تنوع جمعیتی شاه میگوی دراز آب شیرین رودخانه سد ارس» و«بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی شاه میگوی درازآب شیرین سد ارس به روش its» آغاز کرده است.


از دیگر پروژه های در دست اقدام بخش مزبور «تهیه بانک ژنی آرتمیا» با هدف نگهداری مطلوب از ذخایر ژنتیکی آرتمیا ارومیانا و نیز حفظ تنوع‎ ‎زیستی آن به عنوان سرمایه ملی با استفاده از ‏روشهای زیست فناوری می باشد که مقرر شده بودجه مورد نیاز آن از محل طرح احیای دریاچه ارومیه تامین شود.


منبع:زیست نیوز