مرکب ماهی که در حال فرار از خود ماده ای مرکب مانند در آب پخش می کند
ماهی مرکب، سَرپاوَر یا در گویش مردم جنوب ایران خساک یکی از بی*مهرگان است
این ماهی در زمان احساس خطر ماده*ای چون مرکب مشکی را در آب پخش می*کند
آن*ها نرم تنانی از خانواده اختاپوسها هستند، که هنگام روز در اعماق آب به سر برده و شب هنگام، برای تغذیه به سطح آب می آیند. با استفاده از بازوهای خود، ماهیها را به درون دهان منقار مانند خود می کشند. طول انواع غول پیکر آنها به ۱۲ متر می رسد
Click here to view the original image of 800x471px.
Click here to view the original image of 550x380px.