باشگاه خبرنگاران: یک هنرمند عکاس پس از مرگ مادرش، از لحظات پایانی زندگی حیوانات عکس*های زیبا و غم*انگیزی را عکس*برداری کرد.

«عیسی» هنرمند عکاس پس از مرگ مادرش علاقه*مند به این پروژه شد.

وی در یک مصاحبه گفت: در تمام مدتی که مادرم را تا دم مرگ همراهی می*کردم تجربه*ای بود که تاثیر عمیقی روی من گذاشت و مرگ او این فکر و ایده را به من داد.

وی در این عکس*ها صورت حیوانات مزرعه یا خانگی مختلف را در آخرین روزها و سال*های زندگی*شان نشان می*دهد.

این عکاس زمان زیادی را با حیوانات از نزدیک صرف کرده است.

اسب 33 سالهسگ چوپان آبی استرالیایی 19 سالهگوسفند فنلاندی 12 سالهاسب پیر تنبل عربستان، 28 سالهخوک 13 ساله ترزاگوسفند 13 سالهسگ صلیب سرخ 14 سالهخوک 12 ساله بنفشبز کوهی 21 سالهگرگ 17 ساله