سلام دوستان
انشا.. اگر مشکلی پیش نیاد این هفته میرم چین. خواستم بگم اگر کسی در مورد حیوانات خانگی سفارشی داره در حد توان در خدمتم

محمد. ص