به گزارش ایسنا، لوکا جان سانتی در مراسم افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست اظهار کرد: امروز نخستین حضور ایتالیا در زمینه همکاریهای زیست محیطی در ایران است و امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد گسترده تر شدن روابط باشیم.

وی با اشاره به سفر اما بنینو وزیر امور خارجه ایتالیا به ایران اظهار کرد: در این سفر مذاکراتی در خصوص مسائل زیست محیطی انجام شد و در همان زمان از شرکتهای ایتالیایی برای حضور در این نمایشگاه دعوت شد که با وجود زمان کم موفق شدیم این کار را انجام دهیم.

وی تاکید کرد: هم در بخش اقتصادی، تجاری و هم در بخش زیست محیطی میتوانیم با ایران همکاریهایی داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، آقای هارو تونیان وزیر محیط زیست ارمنستان نیز در این مراسم اظهار کرد:در طول سفر چند روزه به ایران فرصت داشتیم که در مورد مسائل بسیار جدی در خصوص اقتصاد سبز و توسعه پایدار با ایران مذاکراتی داشته باشیم و این امکان و فرصت فراهم شد که سیاستهای مشترکی را اتخاذ کنیم.

وی ادامه داد: اکنون یکی از مسائلی که جهانیان را نگران کرده است تغییرات آب و هوایی، افزایش گازهای گلخانه ای، دسترسی به آبهای زیرزمینی و حفاظت از لایه ازن است که ضرورت دارد در این زمینه همکاریهای صمیمانه ای میان کشورها ایجاد شود.

وی همچنین از نهایی شدن احداث پارک صلح و دوستی ارس در مرز مشترک میان ایران و ارمنستان خبر داد و افزود: در مورد مسائل محیط زیست میتوان صحبتهای بسیاری داشت که امیدواریم در آینده با همتایان ایرانی خود مذاکرات بسیار جدی تری در این زمینه داشته باشیم.

منبع:زیست نیوز