کریستین بوش,باغ گیاه شناسی ملی با شهرت جهانی ست که در دامنه های شرقی کوه Table

قرار گرفته است و بیش از22000 گونه گیاه بومی را در خود جای داده است.

این پارک قسمتی ازسرزمین King cape floral است که در سال 2004

به عنوان میراث جهانی یونسکو اعلام شد.

کریستین بوش در سال 1913 برای محافظت ازثروت عظیمی از گل و گیاه در کیپ تاون تاسیس شد

و با 528 هکتار وسعت یک سرزمین عجایب گیاهشناسی ست که در هر فصلی باشکوه است.

منبع:www.capetown.travel


ترجمه و گرد آوری :پارسی پت