اگر حوصله رانندگي داشته باشيد وبتوانيد 20 دقيقه رانندگي كنيد، در خارج از لوس آنجلس مي توانيد بهشتي بسيار زيبا با 100000 گونه مختلف از گياهان را ببينيد.

اين باغ يكي از بزرگترين و زيباترين كلكسيون گل هاي كامليا در دنياست. باغ دسكانزو كه به زبان اسپانيايي به آن rest يا repose (به معني آرامش و استراحت) مي گويند در زميني به مساحت 160 آكر يا 65 هكتار و در تپه هاي San Rafael است.

اگر به اين باغ زيبا رفتيد ديدن باغ *ژاپني و باغ بين المللي رز را از دست ندهيد. در باغ بين المللي رز هزاران گونه مختلف از گل هاي رز وجود دارد كه مي توانيد از ديدن آن ها لذت ببريد. بچه ها هم مي توانند از سوار شدن قطار كوچك ديزلي كه در آنجا وجود دارد لذت مي برند.


منبع:www.botanicalgarden.ubc.ca