به گزارش زیست آنلاین به نقل از مهر: مسعود باقرزاده کریمی افزود: در گذشته به طور طبیعی سیلابهای مازاد بر احتیاج رودخانه کارون از طریق نهر مارد به تالاب شادگان وارد می شد اما در سالهای اخیر به دلیل سد سازی بی رویه و کشاورزی توسعه نیافته در اطراف این رودخانه دیگر این انتقال آب به طور طبیعی اتفاق نمی افتد و این تالاب خشک شده است.به گفته وی، اما از ابتدای سال جاری با در نظر گرفتن بودجه ای معادل 5 میلیارد تومان در سازمان محیط زیست برای انتقال آب از کارون به شادگان عملیات فنی این پروژه آغاز شده و در حال حاضر در مراحل نهایی نصب پمپاژها، دریچه ها و سایر ابنیه مورد نیاز هستیم.کریمی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه از ابتدای سال 93 آغاز خواهد شد، اظهار داشت: در این طرح آبهای سیلابی رودخانه کارون که بیشتر از دبی پایه این رودخانه هستند به میزان 5 متر مکعب در ثانیه به طور متوسط از طریق پمپاژ به تالاب شادگان هدایت می شود و پیش بینی می کنیم تا حدود 6 ماه آینده این تالاب احیا شود.معاون دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست تصریح کرد: هدایت آب از رودخانه مارون، هدایت زهاب کارخانه نیشکر به سمت تالاب و محدود کردن فعالیتهای کشاورزی و توسعه ای مانند صنعت فولاد از دیگر اقداماتی است که در راستای احیا تالاب شادگان انجام می شود.وی در پاسخ به اینکه انتقال زهاب های کارخانه نیشکر به سمت تالاب منجر به شور شدن آب شادگان می شود گفت: از 10 سال پیش تا کنون این اتفاق می افتد و با وجود مخالفتها و تذکرات سازمان محیط زیست برای ممانعت از آن آب شور کارخانه به تالاب شیرین شادگان انتقال یافت و در حال حاضر به طور کلی در این تالاب تغییر اکولوژیک رخ داده و حتی گیاهان شوری پسند در تالاب روییده اند بنابراین دیگر جلوگیری از ورود آب شور کارخانه به تالاب اهمیتی ندارد چرا که در حال حاضر شادگان خود را با این شرایط وفق داده و به تعادل اکولوژیک رسیده است.کریمی در پاسخ به اینکه تالابهای شادگان، پریشان و ارومیه 3 تالابی بودند که از 2 سال پیش کارگروه ملی برای احیا آنها تشکیل شد آیا از محل این کارگروه اعتباری برای آنها اختصاص نمی یابد، اظهار داشت: اعتباراتی که از محل این کارگروه به این تالابها اختصاص می یابد بسیار ناچیز و در حد تشکیل کارگاههای آموزشی برای جوامع محلی و اقدامات فرهنگی است.به گزارش مهر، 5 هزار خانوار از طریق صید ماهی از تالاب شادگان در سال 75 امرار معاش میکردند. همچنین 120 هزار راس دام از این تالاب استفاده میکردند. تعداد گونه های گیاهی این تالاب بیش از 100 گونه و گونه جانوری بیش از 300 گونه است. همچنین در حوزه گردشگری بسیاری از گردشگران کشورهای منطقه و اروپایی همه ساله از این تالاب بازدید میکنند، به گونه ای که به اعتقاد کارشناسان ارزش این تالاب از بسیاری جهات از نفت خیلی بیشتر است.

منبع:زیست آنلاین