سگ ها بخاطر حس بویایی و بینی حساسشان معروف هستند. حال چه میشود اگر یک سگ دو برابر باقی سگ ها از این نعمت برخوردار شود.

این سگ از نژاد شپرد بلژیکی این گونه متولد شده. او دو بینی دارد و به دلیل غیر عادی بودنش هیچ کس پذیرای او نیست.

او در حال حاضر 4 ماه سن دارد و در مرکز نگهداری حیوانات تحت مراقبت است.

منبع:topnop.ir