به گزارش زیست آنلاین :

محمد هادی حیدرزاده، مدیرکل محیط زیست استان تهران در پیامی به مناسبت برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست گفت: طبیعت و محیط زیست، موهبتی خداوندی است که از مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود می آید و این نعمتی است که خداوند برای رشد و تعالی آدمی آفریده و به امانت در اختیار انسان قرار داده و آدمیان در برابر چگونگی بهره برداری از آن مسئولند و همگان موظفند برای حفظ طبیعت بکوشند.طبیعت، برای بقای نسل بشر آفریده شده است و پیوندی ناگسستی میان انسان و طبیعت وجود دارد اما در جهان امروز، مسئله آلودگی، یکی از مهمترین و حادترین مشکل تمدن انسانی است و نقش انسان در آلودگی محیط زیست بسیار چشمگیر است.
دنیای صنعتی امروز با تخریب جنگلها و نابودی فضاهای سبز و پژمردگی و مرگ گل و گیاه روبه روست. پیشرفت بی رویه صنعت، آخرین روزنه های امید را که جنگلها و دشتهای خرم و مزرعه های سرسبز بود، تباه ساخت و انسان را در میان آهنهای خشن، دیوارهای بتونی و دود و آلودگیهای گوناگون صنعتی، بی کس و تنها رها کرد.اکنون انسانهای بیشماری به سرگردانی، پریشان حالی و افسردگی دچار شده اند که نتیجه شوم و ناخواسته جهان صنعتی است و آرام آرام به فاجعه ای انسانی تبدیل میشود. تخریب محیط زیست، به افسردگی انسانها می انجامد و آبادسازی محیط زیست، با شادابی آنان ارتباط تنگاتنگ دارد.


در این میان ، احیای دوباره محیط زیست و برگرداندن سرزندگی و شادابی زمین به آن، مهمترین عامل در ایجاد روحیه نشاط و امید در انسانهاست.
با توجه به برنامه ها و اصول کلی و خط مشی دولت تدبیر و امید که یکی از بخشهای زیربنایی آن به محیط زیست اختصاص دارد و اصول توسعه پایدار به یک ضرورت حتمی و یک نیاز برای توسعه تبدیل شده و به بخشی از تعهدات ملی کشورمبدل شده است، برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست که با حضور سازمانها، صنایع و شرکتهای مرتبط با محیط زیست، تشکلهای مردمی زیست محیطی و با شعار"اقتصاد سبز کلید توسعه پایدار" است یک فرصت بسیار مناسب برای هم اندیشی و تعامل بین تمام حوزه های زیست محیطی کشور است و زمینه ای را برای تلاشگران عرصه محیط زیست فراهم می آورد تا بتوانند فعالیتهای خود را در معرض دید مسئولان، متخصصان، اندیشمندان و مردم قرار دهند.


در این فضا بیشترین تعاملها بین کارشناسان و علاقمندان به محیط زیست بوده و این قطعاً مورد استفاده و استقبال متخصصان و اندیشمندان محیط زیست قرار خواهد گرفت.

منبع:زیست آنلاین