به گزارش زیست آنلاین به نقل از خبر انلاین : تصاویری که در زیر می بینید بزرگترین پارک پرورش ببرهای سیبری است به مساحت 355 جریب که در سال 1996 ساخته شده است. اینجا نزدیک مرز با روسیه و ولادی وستوک، انواع ببرهای سیبری و گوزن و آهو و خرس نیز وجود دارد.

مرغ بخت برگشته چند بار از دست شکارچی فرار کرد اما سرانجام ناهار ببرهای پارک شد.
منبع:زیست آنلاین