ساخت دستگاهی برای بیهوشی آبزیان با روش الکتریکی/ بیهوشی بدون استرس ماهیان

محققان کشور با استفاده از خواص الکتریکی دستگاهی برای بیهوشی ماهیان برای حمل و نقل و رها سازی آنها ارائه کردند که آثار سو بر بافتهای خوراکی آبزیان ندارد.به گزارش خبرنگار مهر، جا به جایی ماهیان و سایر آبزیان داخل و خارج از محیط طبیعی آنها همواره به دشواریها و مشکلاتی همراه است؛ چراکه تقلای آنها در نجات خود تاثیر زیادی بر فیزیولوژی و رفتارشان دارد از این رو جانوران آبزی به سادگی ممکن است آسیب ببیند.


در این راستا بیهوشی و تسکین، از اقدامات اساسی در مدیریت شیلاتی و آبزی پروری است. استفاده از بیهوشی میتواند استرس و آسیبهای فیزیکی ناشی از تراکم صید و حمل و نقل، تکثیر و رها سازی را به کمترین میزان برساند.


استفاده از بیهوشی الکتریکی از روشهای کاربردی در آبزیان بوده که به لحاظ مزایایی چون قابلیت انعطاف، عدم آثار سو بر بافتهای خوراکی، عدم آثار مخرب زیست محیطی و نداشتن عوارض سو جانبی بر ماهیان مورد توجه قرار گرفته است.


در این راستا پژوهشگران کشور دستگاهی برای بیهوشی آبزیان ارائه کردند. بخش مهم این دستگاه یک میکرو کنترلر پیشرفته است. با استفاده از این بخش میتوان یک بیهوشی با زمان بندی دقیق و تا حدی بدون استرس را برای ماهیان ایجاد کرد.


این دستگاه همچنین شرایط آسان و بسیار قابل انعطاف برای سهولت انجام کار برای کاربران فراهم میکند بنابراین با این دستگاه میتوان بدون نیاز به تغییر ساختار مدار و فقط با برنامه ریزی مناسب بهره مند شد.

منبع:خبر گزاری مهر


لینک خبر : خبرگزاری مهر :: Mehr News Agency - ساخت دستگاهی برای بیهوشی آبزیان با روش الکتریکی/ بیهوشی بدون استرس ماهیان