به گزارش زیست آنلاین،لطف الله دروقی فرمانده سپاه شهرستان شادگان در خصوص صید بی رویه در تالاب شادگان، اظهار داشت: آمار دقیقی در راستای صید در دست ندارم چون کار ما انتظامی است ولی میتوان گفت که اکنون صید بی رویه در تالاب شادگان افزایش یافته است.

برخی افراد با استفاده از شوکربرقی اقدام به ماهیگیری میکنند

وی ادامه داد: برخی افراد با استفاده از شوکربرقی اقدام به ماهیگیری میکنند که با این امر حتی ماهیهای ریز و بچه ماهیها کشته میشوند و به سایر آبزیان ضرر میرسد؛ در واقع نه تنها صید بی رویه با این امر صورت میگیرد بلکه سایر آبزیان نیز دچار مشکل میشوند.

فرمانده سپاه شهرستان شادگان بیان کرد: باید صید آبزیان به شکل قانونی و با استفاده از ابزارآلات مناسب باشد چرا که اگر افرادی که صید بی رویه انجام دهند باعث میشود که به دیگر اهالی تالاب صید کمتر برسد و آنها امرار معاششان دچار مشکل شود.

در شکار پرندگان نیز گاهی افراد به غیر از شکار با تفنگ از سموم استفاده میکنند

دروقی بیان کرد: در شکار پرندگان نیز گاهی افراد به غیر از شکار با تفنگ از سموم استفاده کرده و همراه آذوقه پرندگان به آنها میدهند تا آنها را شکار کنند که این امر نامناسب است. همچنین برخی از افراد سودجو به قلاب خود سموم وصل کرده که این امر باعث میشود به جای حد مجاز صید از صید بیشتری برخوردار بوده و دیگر به برخی افراد صید نرسد.

وی افزود: برخوردهای بسیاری در این زمینه صورت گرفته است و جریمه ها اعلام شده که پرندگان کمیاب با پرندگان معمولی هزینه جریمه شان متفاوت است. در واقع ما جریمه یک میلیون تومانی نیز داریم که بستگی به پرنده آن دارد.

بیشترین جریمه صید بی رویه یک میلیون تومان بوده است

فرمانده سپاه شهرستان شادگان با بیان اینکه بیشترین جریمه صید بی رویه یک میلیون تومان بوده است، اظهار داشت: وقتی میزان صید مناسب باشد مشخص است که دسترنج فرد است و ضرری به ماهیان کوچک نرسیده ولی اگر بیش از اندازه باشد صید بی رویه صورت گرفته و به ماهیهای دیگر که از تور رد میشوند، آسیب میرساند.

دروقی گفت: سموم و شوک برقی در اکوسیستم گونه های گیاهی نیز تأثیر منفی دارد لذا توصیه میشود صیادان و شکارچیان به شکل قانونی از ابزار تعریف شده برای صید و شکار استفاده کنند.

منبع:زیست آنلاین