خبرآنلاین: کاسکو یا طوطی خاکستری افریقایی که مشاهده می کنید بین 60 تا 98 سال عمر کرده و سخنگوترین طوطی جهان محسوب می شود.

دارای هوش سرشار در یادگیری و تقلید صداست و می تواند تا 1500 کلمه را یادگرفته و تقلید صدا کند.

تقلید صدای مرد و زن، تقلید صدای زنگ خانه و تلفن و ... را به راحتی انجام می دهد.

کاسکو (Psittacus erithacus) پرنده*ای محبوب در کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای دیگر جهان است. این پرنده در محیط زیست طبیعی خود خجالتی و ترسو است. طوطی خاکستری آفریقایی یا به تعبیری دیگر کاسکو از سالیان دور به عنوان پرنده اهلی در قصرهای پادشاهان و خانه*های طبقات مختلف مردم جامعه نگهداری می*شده*است و رومیان اولین ملتی در جهان هستند که درباره این پرنده مطالبی نوشته*اند.

طوطی خاکستری آفریقایی پرنده*ای تیزپرواز است و پروازی منظم دارد، اما قدرت جهت*شناسی مناسبی ندارد و نمی*تواند همانند کبوترها محل زندگی خود را جهت یابی کند و به لانه بازگردد، از این رو پرورش دهندگان این پرنده باید توجه کافی داشته باشند که چنانچه پرنده از محل زندگی خود دور شد، نمی*تواند به راحتی لانه و کاشانه خود را یافته و بدان بازگردد.