بهارنیوز: یک عکاس از هشت*پایی در کف اقیانوس عکس انداخته که شاخک*های این هشت پا به نظر می*رسد که چراغ روشن است.

«ماریو نئومان» از هشت*پایی در کف اقیانوس عکس انداخته است که شاخک*های این حیوان با بدن او تضاد دارد و شبیه به یک سفینه فضایی است.این هشت*پا با نام هشت*پای پوست نارگیلی شناخته شده و در آب*های گرمسیری غرب اقیانوس آرام یافت شده است. اندازه بدن این هشت*پا 8 سانتی*متر و شاخک*های آن می*توانند به طول 15 سانتی*متر بلند شوند. این هشت*پا؛ میگو، خرچنگ و صدف می*خورد. معمولا در شن*ها فرو می*رود به طوری که فقط چشم*هایش بیرون است. مخصوصا پوست نارگیلی او برای قایم کردن بدن خود در داخل شن بسیار هماهنگ است. این هشت پای زرق و برق*دار و درخشان خیلی با شکوه است.