کتاب جدیدترین روشهای تکثیر,پرورش,تغذیه و درمان ماهیهای آکواریوم
مولف:ابوالقاسم شیخیان
ناشر:مولف
سال انتشار:بهار 84