کتاب آکواریومهای گیاهی آب شیرین
ترجمه و تالیف:سید حسین مرادی-سهیلا لهراسبی
ناشر:مولف
چاپ:اول-بهمن 1389