کتاب بهشت گیاهی آکواریوم تاکاشی آمانو
تالیف:تاکاشی آمانو
مترجم :مهندس عباس ترابیان
تاریخ:زمستان 1389