مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست از ارسال بخشنامه ای از طرف محیط زیست به تمام استانداران برای نجات حیات وحش سرما زده خبر داد و گفت: مردم بدون هماهنگی با محیط زیست برای اطمینان از سلامت و بهداشت علوفه و دانه بین حیات وحش پخش نکنند.به گزارش زیست آنلاین به نقل از مهر با بیان اینکه این بخشنامه از طرف رئیس سازمان محیط زیست برای استانداران سراسر کشور ارسال شده افزود: علاوه بر این سازمان محیط زیست دو اطلاعیه جداگانه برای ادارات کل محیط زیست تمام استانها فرستاده است تا در زیستگاههای حساس به ویزه مناطق کوهستانی که ارتفاع برف در آنها زیاد است حفاظت و مراقبت فیزیکی را افزایش دهند.


به گفته وی، با افزایش ارتفاع برف در زیستگاههای حیات وحش منابع غذایی برای گوشتخواران، علفخواران و به ویژه پرندگان به شدت کاهش می یابد و این جانوران برای یافتن غذا به جاه ها ، مناطق مسکونی و دامداری ها نزدیک می شوند و به این ترتیب جانشان تهدید می شود لذا محیط بانان در این مواقع باید مراقب و حفاظت بیشتری از زیستگاهها داشته باشند.


محمدی همچنین از مردم در تمام نقاطشهری و روستایی کشور درخواست کرد با دیدن حیالت وحش در نزدیکی محل سکونت خود به محیط زیست اتشنشانی، و نیروی انتظامی سریعا اطلاع رسانی کرده و ماموران این دستگاهها را مطلع کنندتا آنهار ا ساماندهی کنند.
مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست اظهار داشت: سازمان محیط زیست سازمان آتشنشانی و نیروی انتظامی قول مساعد داده که برای نجات حیات وحش در شرایط سرما با محیط زیست همکاری کند.وی با قدر دانی از تمام مردمی که برای جبران کمبود غذای حیات وحش در چنین شرایطی کمک می کنند در خواست کرد: توزیع علوفه و دانه در میان حیات وحش مناطق مختلف برای جلوگیری از انتقال بیماری ها و اطمینان از سلامت و بهداشت این مواد حتما با هماهنگی محیط زیست و پس از تأیید این سازمان انجام شود.


محمدی تصریح کرد: در طی بارشها و سرمای اخیر تنها گزارشی از تلفات یک اهو و یک گوزن در منطقه بیجار کردستان که سرما بسیار زیادی در آنجا حکمفرما داشته ایم و گزارش دیگری از تلفات حیات وحش و حتی پرندگان بر اثر سرما و گرسنگی دریافت نشده است.


منبع:زیست آنلاین