پرستوی دریایی شمالگان با نام علمی استرنا پارادیزا (نام علمی:Sterna paradisaea) پرنده ای دریایی و مهاجر است که طولانیترین مهاجرت سالانه را در بینجانداران انجام می دهد.
پرستوی دریایی شمالگان گونه ای از تیرۀ کاکائیان و راستۀ سلیم سانان است. این پرنده دارای جثه ای کوچک و باریک بوده و رنگ پرهایش اغلب سفید است. بالهای باریک و سر گرد و گردن کوتاه و قطور و دم نواری و طویل و ظریف دارد. عمر معمولی پرستوی دریایی شمالگان ۲۰ سال است و در بعضی برآوردها مدت زندگی آن به ۳۰ تا ۳۴ سال نیز میرسد و پس از سه یا چهار سالگی شروع به تولید مثل میکند.
پرستوک شمالگان بالغ پرنده ای سفید رنگ با تاجسیاه و نوکی به رنگ نارنجی روشن است. جثهٔ این پرنده، کوچک و باریک است و دمی بلند و شاخه دار (چنگال مانند) و پاهایی کوتاه و قرمز رنگ دارد.بالها سفید بوده و نوک پرهاتیره است. در پرندگان جوانتر نوارهای قهوه ای یا خاکستری در سرتاسر کمر امتداد دارند و پرندگان نابالغ پر نداشته و شبیه به پرندگان بالغ در زمان پرریزی هستند. نکتهٔ قابل توجه در مورد این پرنده این است که به مانند اردک دارای پاهای پره دار است.


منبع:ویکی پدیا

Wildlife Nature Photo Gallery: Birds Mammals Reptiles Plants | NaturePhoto-CZ