تیمی از محققان در آمریکا کاتالیزور بسیار گزینشی را طراحی کرده اند که قادر به تبدیل الکتروشیمیایی دی اکسیدکربن (یک گاز گلخانه ای) به منوکسیدکربن با 92 درصد کارآیی است.


به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، میتوان از منوکسیدکربن حاصل برای طراحی مواد شیمیایی کارآمد استفاده کرد.


محققان حاضر در این مطالعه دریافتند زمانی که از یک الکتروکاتالیزور نقره ای نانومتخلخل استفاده کردند، این سامانه 3000 برابر فعالتر از نقره چندبلوری بود که معمولا در تبدیل دی اکسیدکربن به مواد شیمیایی کارآمد به کار می رود.


نقره به دلیل گزینش بالا و بهای کمتر، در مقایسه با دیگر کاتالیزورهای فلزی گرانبها، ماده ای امیدبخش برای تولید کاتالیزور کاهش دهنده دی اکسیدکربن به شمار می آید؛ این ماده همچنین غیرآلی بوده و بنابراین، تحت محیطهای کاتالیزوری سخت باثبات تر است.


میتوان از منوکسیدکربن حاصل به عنوان ماده خام صنعتی برای تولید سوختهای مصنوعی استفاده کرد و در نتیجه این فرآیند، انتشارات دی اکسیدکربن صنعتی نیز تا حدود 40 درصد کاهش می یابد.


جزئیات این مطالعه در مجله Nature Communications منتشر شد.


منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)