سمندر نارنجی قیصری (لرستانی)
نام فارسی : سمندر نارنجی قیصری یا سمندر کوهستانی لرستاننام علمی: Neurergus Kaiseri Schmidtنام انگلیسی: Lorestan Mountain Newtخصوصیات :
لبه های زیان آزاد، دندان های کامی در دو خط مسقیم قرار دارند که در قسمت قدامی همگرایی و در قسمت خلفی واگرایی دارند . غدد پاراتوئید دارای رشد کم یا به طور مشخص رشد یافته اند . دارای 5 انگشت در اندامهای حرکتی عقبی . دم از طرفین فشرده شده. استخوان فک بالا با استخوان رجلی در تماس می باشد .


بیشتر صفات جنس Neurergus حد واسط بین Salamandera و Triturus است . این حالت حد واسط مخصوصا" به وسیله این صفت مشخص می شود کهرنگ بدن این جانور مثل رنگ بدن سمندر است و همچنین لاروهای آن شبیه به لارهای سمندرها می باشندف در حالی که ترتیب قرار گیری دندان های کامی ، دم فشردهشده از طرفین و غدد پاروتوئید رشد نکردهآن شبیه به تریبون است . چهار گونه از این جنس در ایران ، عراق و ترکیه وجود دارند . در ایران از آذربایجان ، کردستان و لرستان گزارش شده است .
محل پیدایش تیپ : حومه شهبازان تقریبا" 11 کیلومتری شمال شهبازان ، لرستان ، ایران .توصیف مختصر : یک نوار عریض پشتی زرد کم وبیش موجی شکل که از اتصال لکه های مدوربوجود آمده است مشخصه اصلی این گونه می باشد . بخش پشتی کناری سیاه ، پهلوها زرد ، و این رنگ کم وبیش به وسیله خطوط سیاه قطع می شود . دارای لکه های زرد مدور در دو طرف دم . بین چشمها یک لکه زرد که به طرف پوزه باریک می شود . پشت سرهر چشم یک لکه زرد که تا آرواره بالا کشیده می شود ، تنه کمی تخت .اندازه به میلی متر : 140-110


زیستگاه :این سمندرها در جویبارها و چشمه های کوچک واقع در تپه های غربی رشته کوههای زاگرس که ارتفاع تقریبی آنها بین 300 تا 500 متر و دارای پوشش گیاهی اندکی از بلوط می باشند بسر می برند . ریخت شناسی لاروها حاکی از آن است که این سمندرها در استخرهای آرام ، برپزرگ و بالغ می شوند .
پراکندگی شناخته شده در ایران : حومه شهبازان ( استان لرستان ) تقریبا" 70 کیلومتری شمال شرقی دزفول که محل پیدایش نمونه تی نیز همان جا می باشد . نمونه هایی از این گونه از آبشار تله زنگ ، دورود ،سد دز و قاطان جمع آوری شده است . سه نمونه از این سمندر که از آبشار تله زنگ جمع آوری شده ، حدود دوسال است که در موزه جانور شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران نگهداری می شود . ( این نمونه ها اکنون نیز زنده می باشند )


غذای این سمندرها در اسارت عمدتا" گوشت و جگر جانوران آزمایشگاهی ( موش و کبوتر ) است .
منبع:کویرها و بیابان های ایران


لینک: سمندر نارنجی قیصری (لرستانی)