تیر مار شوکاری
نام علمی :Psammophis schokariنام انگلیسی: Schokari Sand Racerنام فارسی: تیر مار شوکاریمشخصات :
این مار از غرب آفریقا از مراکش تا خاورمیانه و غرب هند گسترش دارد. مشخصات : بدن باريك و سر اريبي شكل ، يك پولك جلو چشمي متصل به پولك پيشاني ، داراي دو يا سه پولك عقب چشمي ، سه پولك لب بالا متصل به چشم ، پولكهاي گيجگاهي 2+2 يا 2+3 عدد ، لب بالا داراي 9 پولك و لب پائين 10 يا 11 پولك ، پولكهاي سطح پشتي 17 رديف ف پولكهاي سطح شكمي 175 تا 197 و سطح زيرين دم 71 تا 101 عدد ، پولك مخرجي منقسم .بدن به رنگ زرد زيتوني متمايل به خاكستري ، حاشيه پولكها روشن تر ، داراي دو خط تيره متمايل به سياه از پشت چشم و قسمت لب بالايي در سر تا سر بدن گاهي نامشخص ، سطح شكمي زرد ليمويي روشن يا زيتوني خاكستري با خالهاي خاكستري متمايل به قهوه اي ، خالها در قسمت قدامي بدن بزرگتر .
حداكثر طول 100 سانتيمتر ، دم 26 سانتيمتر .
تغذيه از مارمولكها .


زاد و ولد : تخمگذار .


زيستگاه : صحراهاي شني ، تپه ماهورها ، بوته زارها .
منبع:کویرها و بیابان های ایرانلینک: تیر مار شوکاری