به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، معصومه ابتکار بعد از ظهر پنجشنبه در شورای اداری آذربایجان شرقی در تشریح این مهم گفت: نبود ارزیابیهای لازم و کافی عامل مخالفت این سازمان با انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه است و به همین علت تاکنون این سازمان با این طرح موافقت نکرده است.

زیان آوری انتقال آب ارس به بخش کشاورزی

معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: انتقال آب مجازی به حوضه دریاچه ارومیه مناسب نبوده و نه تنها این طرح دستاوردهای اقتصادی ندارد بلکه به بخش کشاورزی منطقه هم آسیب می رساند.

ابتکار اعلام کرد: نتایج مطالعات کارشناسان طرح ملی احیای دریاچه ارومیه تا خرداد اعلام میشود و ما نباید وضع جاری طرحهای موجود را معطل آن بکنیم، بنابراین لازم است حق آبه دریاچه از محل ذخیره سدهای موجود در حوزه دریاچه در اسرع وقت تامین شود.

وی با بیان اینکه در زمان فعلی بهترین شرایط برای رهاسازی آب سدها است و تبخیری به علت افزایش دما وجود ندارد و برداشت برای کشاورزی نیز صورت نمیگیرد، گفت: برای حوضه آبریز این دریاچه باید ارزیابیهای راهبردی جدید و جامع تعریف و تدوین شود چرا که بدون بازنگری و بررسی های عمیق کارشناسی در زمینه مداخلات حوضه آبریز هر طرحی با شکست مواجه میشود.

ضرورت تغییر روشهای قبلی برای نجات دریاچه ارومیه

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور بر ضرورت تغییر روشهای قبلی برای نجات دریاچه ارومیه تاکید کرد و اعلام کرد: طرح ارزیابی راهبردی زیست محیطی دریاچه ارومیه در سازمان محیط زیست کشور در حال تدوین است و بر اساس این طرح مـطالعه همه عوامل ایجاد بحران در دریاچه ارومیه اعم از سـدها، بخش کشاورزی، تغییرات اقلیم به صورت تجمعی انجام می شود، چرا که ممکن است تک تک عوامل تاثیر چندانی در ارزیابیها نداشته باشد ولی وقتی در کنار هم قرار میگیرند، مشکلات جدی ایجاد میکنند.

ابتکار همچنین تاکید کرد: برای نجات دریاچه ارومیه تا حدود زیادی هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و مهمتر از آنها مشارکت دادن مردم برای نجات دریاچه در حال انجام است که نقش کلیدی در این راه ایفا خواهند کرد.


آلودگی هوا و فرسایش خاک، ایران را در جایگاه جهانی 60 پله پایین کشاند

همچنین معاون رئیس جمهوری در بخش دیگر از سخنان خود با برشمردن وضعیت زیست محیطی نقاط مختلف کشور تصریح کرد: ایران طی سال های اخیر از نظر شاخص های جهانی زیست محیطی اعم از آلودگی هوا، آب، فرسایش خاک، تنوع زیستی، جانوری و تالاب ها 60 پله سقوط کرده که این امر نشان دهنده وضعیت خطرناک محیط زیست در ایران است.

ابتکار وضعیت محیط زیست در حوزه های مختلف کشور را نگران کننده برشمرد و یادآوری کرد: اگر دولت قبلی به برخی از تعهدات و قوانین عمل می کرد، امروز شاهد افزایش روزهای آلوده در شهرهای بزرگ نبودیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور بر چاره سازی و حل آلودگی هوای شهرهای بزرگ و بحران وضعیت محیط زیست در حوزه های مختلف تاکید کرد و گفت: عزم و اراده جدی برای ارائه راهکارهای لازم جهت مقابله با آلودگی هوا لازم است که در این راستا ضروریست وضعیت سوخت خودروها مشخص شود که اگر شرایط به همین منوال به ویژه در حوزه سوخت خودروها ادامه یابد، آلودگی هوای شهرهای تبریز، تهران و سایر شهرهای بزرگ غیر قابل کنترل خواهد بود.

معصومه ابتکار در این راستا تاکید کرد: ضروریست تحت هر شرایطی بنزین استاندارد یورو 4 در کشور عرضه و توزیع شود.

بنزین تولیدی پتروشیمی مضر و غیر قابل توجیه است

وی استفاده از بنزین تولیدی پتروشیمی را مضر و غیر قابل توجیه دانست و افزود: این نوع بنزین تولید شده ترکیبات غلطی دارد که نباید در کشور عرضه شود و سازمان محیط زیست طی مکاتباتی با وزارت نفت خواستار جلوگیری از توزیع آن شده است.

ابتکار با بیان اینکه رفع آلودگی هوا از شهرهای بزرگ امری قابل اجراست، یادآوری کرد: اگر دولت قبلی به برخی از تعهدات و قوانین عمل می کرد، امروز شاهد افزایش روزهای آلوده در شهرهای بزرگ نبودیم.

وی ادامه داد: همچنانکه شهر مکزیکوسیتی با اجرای برنامه های مبارزه با آلودگی هوا توانست خود را از 10 شهر آلوده جهان رها کند ما نیز با تدوین و اجرای برنامه های علمی، کارشناسی شده و منطقی می توانیم شهرهای بزرگ را از آلودگی هوا نجات دهیم.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی مردم را از اهداف مهم دولت تدبیر و امید و به موازات آن این سازمان خواند و اظهار داشت: یکی از شاخص های مهم ارتقای کیفیت زندگی مردم فضای سالم و زیست بوم مناسب است که تلاش می کنیم در این مسیر روش های مناسبی را در پیش بگیریم.

ضرورت توجه به رویکردی جدید برای مدیریت توسعه ای کشور

ابتکار با تاکید بر ضرورت توجه به رویکردی جدید برای مدیریت توسعه ای کشور گفت: هیچ عنوان مخالف توسعه کشور نیستیم، بلکه قصد و هدف ما طی مسیر توسعه همراه با تعادل، علم و منطق است و باید با توجه به ظرفیت های زیست بوم کشور نسبت به توسعه آن اقدام شود.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه هم اکنون میزان بهره برداری از زیست محیط ایران 3.5 برابر ظرفیت های موجود است، اظهار کرد: باید تجدید نظرهای جدی در حوزه محیط زیست داشته باشیم چرا که ادامه این روند برای آیندگان بسیار نگران کننده خواهد بود.


منبع:زیست نیوز