غذای اصلی مخصوص گلدفیشها و دیگر ماهیان سردآبی
این محصول از مشکلات هاضمه ای جلوگیری کرده و مواد مغذی لازم برای رشد و سلامتی ماهیان سردآبی و تمامی گونه های گلدفیش را فراهم می کند.